به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

آمار بازدید کنندگان

  • فصل پنجم سیاستها و برنامه های تدوین شده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

فصل پنجم سیاستها و برنامه های تدوین شده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فصل پنجم سیاستها و برنامه های تدوین شده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

متن اصلی  سیاست‌ها، برنامه هاودیدگاه‌های فرهنگی و هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای جنتی که جهت دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ارائه نموده بودنند متن اصلی  سیاست‌ها، برنامه هاودیدگاه‌های فرهنگی و هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای جنتی که جهت دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ارائه نموده بودنند

 

توضیح لازم : کلیه سیاستها و برنامه های تدوین شده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مستند از متن ارائه شده به مجلس شورای اسلامی جهت دریافت رای اعتماد است . از اولین روزهای آغاز دولت یازدهم  سعی گردیده است با عملیاتی شدن سیاستها و برنامه ها طرحهای ارائه شده جامع عمل پوشانده شود ضمنا این برنامه ها که تائید نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه دارد به تمامی واحدهای زیر مجموع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب برنامه ریزی عملیاتی برای بودجه ریزی عملیاتی ابلاغ شده است .