• معرفی گروه

*وظایف گروه  اعتبارات هزینه ای*

1-برنامه ریزی جهت  بهره مندی از نظرات ، پیشنهادات و جمع بندی اطلاعات، بررسی ها و توجیهات به منظور دفاع از بودجه سالانه آنها در قالب برنامه ریزی عملیاتی.

2-مطالعه، بررسی، برآورد اعتبارات و نیازها، برای دستیابی به اهداف و برنامه های کوتاه، میان و  بلند مدت .

3-مطالعه ، بررسی، کنترل و نظارت بر برنامه های حوزه های مختلف و همکاری در جهت تدوین شاخص ها و معیارها و دستوالعمل های اجرایی آن و پیگیری دستورالعمل ابلاغی.

4-تعیین منابع مالی و اهتمام جهت افزایش آن و نظارت بر حسن اجرای آن.

5-نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائیهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

6-تهیه، تنظیم، پیشنهاد و اصلاح بودجه و تبصره های مرتبط با وزارتخانه و پیش بینی درآمدها در قالب اهداف برنامه ها، ضوابط و موازین تعیین شده و دفاع از آن در مراجع ذی ربط.

7-بررسی مستمر و اظهار نظر در خصوص قوانین، مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها ، طرحها و تبصره ها.

8-تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به نحوه محاسبه و برآورد در آمدها و هزینه های بودجه و ارائه دستورالعمل ها و روشهای بودجه بندی به حوزه های وزارت برای تهیه ، تنظیم و پیشنهاد بودجه.

9-تهیه و مبادله موافقت نامه های اصلی و متفرقه اعتبارات هزینه ای  و پیگیری تخصیص اعتبارات و وجوه در مقاطع مختلف و اعلام آن به واحدهای ذیربط

10-توزیع و اختصاص اعتبار ،برنامه ها و فعالیتها بر اساس مقررات تعیین شده و نظارت بر حسن اجرای آن و دریافت گزارشات مربوطه از واحدها و ارائه آن به مراجع ذیربط .

11-دریافت گزارشهای ادواری از عملکرد واحدهای مربوطه و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آن در جهت ارتقاء عملکرد واحد. 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97