• معرفی اعضاء گروه

Î معرفی اعضاء گروه اعتبارات هزینه ای  Í

 

œرئیس گروه اعتبارات هزینه ای  

 نام و نام خانوادگی:   مژگان اسدی

شرح وظایف:    توزیع اعتبار تخصیص ردیف های ذیل 114000 هزینه ای  -نظارت مستمر بر عملکرد حوزه های اجرایی بررسی و تایید موافقتنامه ها هزینه ای ارائه عملکرد اعتبارات اختصاص یافته به مراجع ذیربط شامل : سازمان برنامه وبودجه ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کشور و...تهیه و تدوین برنامه  سالانه دستگاه و ارسال به سازمان برنامه وبودجه .

شماره تماس: 38513154

 

œکارشناس مسئول اعتبارات هزینه ای 

نام و نام خانوادگی:  کبری جلیلوند

شرح وظایف: بررسی و نظارت بر برنامه و بودجه مرتبط با  معاونت امور فرهنگی - ایثارگران

شماره تماس: 38513297

 

œکارشناس اعتبارات هزینه ای 

نام و نام خانوادگی:  مریم عرب

شرح وظایف: بررسی و نظارت  بر برنامه و بودجه هزینه های پشتیبانی وزارت متبوع فعالیتهای مرتبط با بنیاد فرهنگی وهنری امام رضا (ع)

شماره تماس: 38512760

 

œ کارشناس اعتبارات هزینه ای 

نام و نام خانوادگی:   خیرالنساء حمیدی

شرح وظایف: بررسی و نظارت  بر برنامه و بودجه هزینه های پشتیبانی وزارت متبوع امور مرتبط با قراردادهای  مرکزبسیج-  مرکزحراست مرکزروابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و...

شماره تماس: 38513346

 

œکارشناس اعتبارات هزینه ای 

نام و نام خانوادگی :   سارا اجودی

شرح وظایف : بررسی و نظارت بر برنامه و بودجه مرتبط با  معاونت امور مطبوعاتی -موسسه پیشکسوتان صندوق اعتباری هنر

شماره تماس: 38513228

  

کارشناس اعتبارات هزینه ای 

    نام و نام خانوادگی :   طاهره آقا صادقی

           شرح وظایف : بررسی و نظارت بر برنامه و بودجه مرتبط با  مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال بنیاد ملی بازی های رایانه ای

           شماره تماس: 38512481

 

کارشناس اعتبارات هزینه ای 

     نام و نام خانوادگی :   مژگان مهری

   شرح وظایف :  جمع بندی گزارش های ارسالی به مراجع ذیربط و سایر امور محوله

     شماره تماس: 38512942

 

کارشناس اعتبارات هزینه ای 

     نام و نام خانوادگی :   مهدی ورزدار

       شرح وظایف : بررسی و نظارت بر برنامه و بودجه مرتبط با  معاونت امور هنری بنیاد فرهنگی  هنری رودکی

        شماره تماس: 38513347

کارشناس اعتبارات هزینه ای 

نام و نام خانوادگی :   سعید شهریاری

شرح وظایف : بررسی و نظارت بر برنامه و بودجه مرتبط با  ردیف های متفرقه شورای فرهنگ عمومی برنامه های  پژوهشی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی میراث مکتوب-اقتصاد مقاومتی

 شماره تماس: 38512616

 

کارشناس اعتبارات هزینه ای

   نام و نام خانوادگی :  شهرام مارتین

      شرح وظایف : بررسی و نظارت بر برنامه و بودجه ستاد عالی کانون های  فرهنگی وهنری مساجد معاونت قرآن و عترت

          شماره تماس: 38512392

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال 97